×

RATH YATRA

BOOK NOW

PLACES OF TOURIST INTEREST IN AND AROUND PURI :

1

Different Temple Inside Shi Mandir :

PLACES OF TOURIST INTEREST IN AND AROUND PURI :

1. Shri Jagannath Temple, Grand Road 39. Daria Mahavira Temple, Chakratirtha Road
2. Shri Lokanath Temple, Loknath Road 40. SunaraGauranga.ChakratirthaRoad
3. Langulibaba Ashram {Samadhipitha). Girinaribanta. Lokanath Road 41. Ugrasena Deva Temple
4. BaseliThakurani Temple, BaseliSahi 42. Mashani Chandi Temple
5. Kapalamochana and Manikarnika well, Gandua Choura Chhak 43. Smasan Kali Temple
6. Harachandi Temple. Harachandi Sahi 44. Kamakshya Temple, Balinolia Sahi
7. Tota Gopinalh Temple, Goudabada Sahi 45. Siddhabakula Matha, Bali Sahi
8. Pandu Ma harsh i Ashram and JambeswarTemple, Goudabada Sahi 46. Chakratirtha and Varuna DevAbode
9. Samadhi and Satalahadi Math Atibadi Jagannath Das, Swargadwar 47. Sri Jagannath Sanskrit University, Shree Vihar
10. Radhakanta Matha and Shri Chaitanya Gambhira, Bali Sahi 48. Bata Man gala Temple
11. Kanch i Kam akoti Ash ram, Swarga dwara 49. Jagannath Ballav Matha, Grand Road
12. Guru Manak Ashram (Baula Matha) Bhai-Bohu-Dedhasur well. Swargadwara 50. Bada Odia Matha, Baseli Sahi
13. Swargadwar Ghat 51. Emar Matha, Lion's Gate
14. M ukun da Senapati or Masani Mahavira,Bali Sahi 52. Sriram Temple near Railway Station area
15. Gobardhana Pitha (Sankaracharya Matha), Bali Sahi 53. Rameswar Temple, College Road
16. Bata Lokanath Temple. Bali Sahi 54. Jhadeswari Temple, Police Line
17. BedaBhawan 55. Satya Mahavir Temple, VIP Road
18. BarahiThakurani, Bali Sahi 56. Nilakantheswar Temple, Station Square
19. SyamakaIi Temple. Bali Sahi 57. Bouddha Temple, Station Bazar
20. Asta Sambhu Tern pie, Bali Sahi 58. Ginaribant Ashram, Loknath Road
21. Swetaga ng a an d Ga ng a mata Matha, Bali Sahi 59. Beleswar Temple, Marine Drive Road
22. Dakhinakali Temple. Kalikadevi Sahi 60. Chandrabhaga Sea Beach, Konark Road-30 Km.
23. Gachhakali Temple, Bali Sahi 61. Sun Temple, Konark-35 Km,
24. AnandamayeeAshram, Chakratirtha Road 62. Sakhigopal Temple, Sakhigopal-22 Km.
25. MarichaThakurani.MarchikoteChhak 63. Bakulbana, Panchasakha Samadhi Pitha, Sakhigopal-23 Km.
26. Ramachandi Temple 64. Dakhina Kali Temple, Bira Govindpur-16 Km.
27. Kakudikhai Temple, Kalikadevi Sahi 65. Siruli Mahabir Temple, Siruli
28. Jatiababa Ashram, Near Narendra Tank 66. Uttarayani Temple, Satasankha
29. Markanda Tank, Markanda Ashram and Mashani Chandi, Markandeswar Sahi. 67. Mang a la Temp le, Kakatpur
30. Jagannath Mausima Temple, Balagandi, Grand Road 68. KaramalaAbhiramParamahansa Ashram, Karamala
31. Atharanala Temple 69. Baliharachandi Temple near Brahmagiri
32. Alamachandi Temple, Kumbhar Pada. Near Atharanala 70 Alaranath Temple, Brahmagiri-25 Km,
33. Badasankha—Bankimuhana Ramachandi. Bali Sahi 71. BaIikapileswar Temple, Marine Drive Road
34. Shri Gundicha Temple, Near Bus Stand 72. Biswanath Temple, Biswanath Hill, Defanga
35. Nrusinghanath Temple, Near Gundicha Temple 73. Ramachandi Temple near Konark Marine Drive-28 Km.
36. IndradyumnaTank, Madhuban 74. Barahi Temple, Chaurasi
37. Nilakantheswar Deba and Indradyumna Rajarani Temple 75. Chaitanya Goudiya Math. Grand Road
38. Siddhamahavira Temple, Panchamukhi Mahavira 76. Batakali Temple, Bali Sahi