×

RATH YATRA

BOOK NOW

NAVAYAUVAN DARSHAN AND NETROTSAV :

1

NAVAYAUVAN DARSHAN AND NETROTSAV :

 
Chaka Apasar 7.00 a.m.
Mangala Arati  7.10 a.m.
Mailama 7.20 a.m
Avakash 7.50 a.m.
Dasa Avatar & Dian Bahuda Bije 8.00 a.m.
Tati Phitiba 8.10a.m.
Parimanika Darshan 8.30 a.m. to 10.00 a.m
Sarba Sadharana Darshan 10.00 a.m. to 11.30 a.m.
Dhuadhoi Hoi Chunapani Padiba 12.30 p.m.
Dailapati Sarvanga—Vandapana 1.00 p.m.
Netrotsav Vandapana 1.30 p.m
Rosa Homa 1.45 p.m.
Rajaniti 2.00 p.m
Yatrangi—Mahasnana 2.30 p.m.
Mailama 2.40 p.m.
GhantachhataSarbanga 3.00 p.m.
Surya Puja 3.10 p.m
Dwarapala Puja 3.25pm.
Besha Sesha 3.30 p.m.
Gopala Ballav, Ghantachhala Sakala Dhupa (Only Kothabhoga). 4.00 p.m. to 5.00 p.m.
Bhoga Mandap Uthiba 4.10 p.m, to 5. 30 p.m.
Mailama 6.00 p.m.
Madhyahna Dhupa(On!y Kotha Bhoga). 6.15 p.m. to 7.15
Dakshini Ghara Bhoga and Second Bhoga Mandapa. 6.30 p.m. to 8.00
Mailama, Vesha Sesa 8.00 p.m. 8.30 p.m.
Sandhya Arati 8.45 p.m.
Sandhya Dhupa 9.15 p.m. to 10.15 p.m.
Mailama (Chandan Lagi) 10. 45 p.m.
BadasingharVesha 11.30 p.m.
Badasinghar Bhoga 12.00 midnight
PahudaArati 12.15a m.
Banakalagi 12.30 a.m. to 5.00 a.m.